Hjem
Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur
Forelesning med

Miriam Metzger om tillit og troverdighet

Universitetet i Bergen fikk den 3. desember besøk av Miriam Metzger, som i en åpen forelesning snakket om troverdighet og falske nyheter.

Hovedinnhold

Hva kan troverdighetsforskning lære oss om falske nyheter og hvordan vi kan bekjempe dem?

Digital informasjons- og kommunikasjonsteknologi skaper nye utfordringer for folk koblet til evaluering av informasjon. Det er avgjørende å vurdere troverdigheten til informasjon som sendes ut på nettet, spesielt nå som internett har blitt den viktigste kilden til informasjon for de aller fleste. Det er også klart at internett er med på å øke mengden feilinformasjon som er tilgjengelig. Professor Metzger har studert problemstillinger rundt troverdigheten til digital informasjon de siste 20 årene.

Foredraget hennes vil diskutere hvordan og hvorfor digitale medier kompliserer troverdigheten og dens evaluering, i hvilken grad folk finner informasjon på nettet som pålitelig, klarer å bedømme dens troverdighet på riktig måte, og i hvor stor grad folk tror på feilinformasjonen de møter på nettet. Metzger vil særlig diskutere de sosiale og psykologiske prosessene som hindrer folk å bedømme informasjonens troverdighet riktig. Til slutt vil hun skissere hvordan forskning på troverdighet kan hjelpe i kampen mot feilinformasjon og falske nyheter.

Professor Miriam Metzger

Professor Metzgers forsknings ligger i skjæringspunktet mellom medier, informasjonsteknologi og tillit, sentrert rundt hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT) endrer våre forståelser av troverdighet, personvern og medieeffekter. Arbeidet hennes undersøker spørsmål om hvordan IKT utfordrer tradisjonell forståelse av tillit, med fokus på informasjonens troverdighet på nett og om hvordan brukere av digitale medier tar beslutninger om personvern i lys av disse utfordringene. Hun har også publisert arbeider som undersøker virkningen pressemeldinger har på holdninger, og de sosiale, teoretiske og lovgivningsmessige endringene som følger av digital informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Forelesningen ble arrangert av Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur, i samarbeid med DIGSSCORE.