Hjem
Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur
Nyhet

– Ytringsrommet er mindre fleksibelt og stivere enn før

"På en side har vi super-woke. På andre ytringsfrihetsfundamentalist. Manglende hensyn til kontekst for uttalelser og konkurranse mellom å ha det reneste woke- og ytringsfrihetsstandpunktet gjør den offentlige debatten absurd. – Å føle seg krenket er ikke nok, sier professor Jens Kjeldsen." (Utdrag fra artikkel)

Bilde professor Jens E. Kjeldsen
Foto/ill.:
Tove K. Breistein, UiB. Ta Ordet.

Hovedinnhold

Les hele artikkelen av Anne Viken  "– Ytringsrommet er mindre fleksibelt og stivere enn før"  på Minverva