Hjem
Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur
Artikkel

Retorisk medborgerskap og miljø

I denne artikkelen diskuterer gruppemedlemmet av Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur, Ida Vikøren Andersen retoriske studiers bidrag til studiet av miljøkommunikasjon.

Illustration
Foto/ill.:
Volodymyr Hryschenko via Unsplash

Hovedinnhold

Med begrepet retorisk miljøborgerskap legger Andersen vekt på retorisk vitenskaps interesse for innbyggernes deltakelse i demokratiet – både som mottakere av og aktører i miljødebatter. Konkret inviterer Andersens tilnærming til analyser og evalueringer av den offentlige retorikken til eliteaktører, med tanke på hvordan den legger til rette for kritisk engasjement og refleksjon i saker som berører miljøet. I tillegg oppmuntrer den til undersøkelser av innbyggernes demokratiske deltakelse, ivaretakelse av hvordan innbyggerne presterer, utfordrer og forhandler om sitt medlemskap i fellesskapet, også gjennom ikke-overveiende retorisk praksis.

Les artikkelen her