Hjem
Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur
Artikkel

«Vel, Det Er Bare Min Mening»: Ytringsprinsippet og den Offentlige Debatt

Den offentlige debatten blir ofte kritisert for manglende overveielse. Derfor hevder gruppemedlemmet av Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur, Ida Vikøren Andersen at vi trenger en bedre forståelse av de retoriske modusene som oppstår, i stedet for overveielser.

Illustration
Foto/ill.:
Timothy Hales Bennett via Unsplash

Hovedinnhold

Ved å undersøke samspillet på en spesielt ekspressiv arena for offentlig debatt, nemlig offentlige kommentarfelt på Facebook, foreslår Andersen begrepet "ytringsprinsipp" for å beskrive et diskursivt ideal som direkte motvirker idealet om deliberativ uenighet ved å favorisere subjektive uttrykk fremfor fornuft. I følge dette idealet skal den offentlige debatten ikke først og fremst utspille seg som meningsutveksling, men i stedet romme autentiske meningsuttrykk. Dessuten blir troen og meningene som fremsettes i den offentlige debatten sett på som rent ekspressive: de oppstår fra individets ukrenkelige indre og individualitet og angår ikke det generelle, men det partikulære. Det kreves altså ikke argumentasjon, og kritikk er uberettiget.

Les artikkelen her