Hjem
Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur
Debattinnlegg

Formidling til folket - der folket er

Jens Kjeldsen argumenterer for at mye av det som anses som tradisjonell formidling – som foredrag og presentasjoner – er usynlig, fordi det foregår i fora som ikke er offentlig for alle.

Illustrasjonsbilde
Foto/ill.:
Foto: Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Samtidig, argumenterer Kjeldsen for at mye av den offentlige formidlingsaktiviteten er usynlig for statsråder, mediefolk og forskningsråd, fordi den foregår ikke i avisspaltene eller på Dagsnytt 18. Oppfattelse av hva formidling består i, er sørgelig snever. Antagelsen om hva som utgjør offentligheten, er uheldig begrensende. Formidling er ikke bare sitater i nyhetsartikler. Formidling er ikke bare kronikker. Formidling er ikke bare deltakelse i kringkastingsdebatter. Formidling er også besøk hos pensjonistforeninger, samarbeid med organisasjoner, konsulentarbeid, og utviklingsarbeid. Ikke all offentlig formidling er offentlig for alle. Men det er offentlig formidling like fullt.

For å lese mer av Kjeldsens tanker om offentlig formidling, trykk her.