Hjem
Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur


1. Virksomme ord. Politisk talekunst gjennom 200 år.

2. Agitasjonsformer i det demokratiske gjennombrudd

3. Ny kompleksitet i politisk kommunikasjon

4. Retorisk instruksjonslitteratur gjennom to hundre år