Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Samarbeid

Informasjon om forskergruppens samarbeid

Forskergruppen for rettskultur ved Det juridiske fakultet jobber kontinuerlig sammen med forskergrupper fra flere andre institusjoner. Slikt samarbeid er nyttig for å belyse rettskulturelle spørsmål fra ulike vinkler.

bookshelf
Foto/ill.:
Foto: Iñaki del Olmo via Unsplash

Samarbeidende forskergrupper

Lenkene nedenfor fører deg til de ulike gruppenes nettsider. Her finner du mer informasjon om hver enkelt gruppe og deres arbeid.

- Vestlandsk forskergruppe for eiendomshistorie ved Høgskulen på Vestlandet

- Forskerskolen 'Authoritative texts and their reception' ved Universitetet i Oslo

- Forskergruppen for Religion og Litteratur ved Universitetet i Bergen, Det humanistiske fakultet

- Forskergruppen for Urbane eiendomsstrukturer ved Høgskulen på Vestlandet/Universitetet i Bergen