Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Lunsjmøte

Gert-Fredrik Malt - Folkeretten og dens metode

Lunsjmøte - Om naturrett, positiv folkerett og maktpolitikk hos Emer de Vattel (1714-1767)