Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Lunsjmøte

Marius Mikkel Kjølstad - Hans Kelsen - 100 år forfatning i Østerrike

Hans Kelsen og den østerrikske forfatningen av 1920

Fredag 2. oktober inviterer Forskergruppen for rettskultur til presentasjon med Marius Mikkel Kjølstad, stipendiat i rettshistorie ved fakultetet. Tema for innlegget er Hans Kelsens rolle under utarbeidelsen av den østerrikske forfatningen etter første verdenskrig.

Hans Kelsen (1881–1973) er i dag mest kjent for sin rettsteori («den rene rettslæren»). Noe mindre oppmerksomhet har Kelsens betydningsfulle offentlige virke fått, i hvert fall i Norge. Etter første verdenskrig var Kelsen aktiv under utarbeidelsen av Østerrikes forfatning, som ble vedtatt 1. oktober 1920. Han var også dommer i den nyopprettede forfatningsdomstolen frem til 1930. Kjølstad vil i sitt innlegg først og fremst fokusere på Kelsens rolle da forfatningen ble vedtatt, men vil også komme noe inn på Kelsen som dommer i forfatningsdomstolen. I tillegg vil han si noen få ord om Kelsen-forskningen som foregår i dag og om Kelsens relasjoner til Norge.

Vi tar sikte på en hybridløsning med både fysisk presentasjon og mulighet for deltakelse via Zoom. Vi må imidlertid se an smittesituasjonen fortløpende med tanke på fysisk presentasjon, og kommer tilbake med nærmere informasjon.