Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Fremføring av stormaster

Synd eller skyld? En rettslig analyse av religiøs påvirkning på utviklingen av en subjektiv skyldlære i dansk og norsk drapslovgivning etter reformasjonen

Ved Aurora Laugerud

Hovedinnhold