Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Publikasjoner

Nye publikasjoner fra forskergruppen

Her finner du nye publikasjoner fra forskergruppens medlemmer.

Books
Foto/ill.:
Gabriella Clare Marino

Hovedinnhold

Publikasjoner fra 2022

Jørn Wangensten Ruud, "Ingunn Elstad: Tvangsevakueringa", Historisk tidsskrift 2022 s. 375-378

Anna Nylund, "Domstolenes praktiske rolle i Norden: En analyse basert på statistikk". I: Våre perifere domstoler. Fagbokforlaget 2022

Brage Thunestvedt Hatløy, "Eg går med på det tingmennene kallar lov" i Eidsivatinget: Den norske tingtradisjonen gjennom 1000 år, Jørn Øyrehagen Sunde og Brage Thunestvedt Hatløy (red.), Cappelen Damm 2022

Sören Koch, Ulla Kypta og Johann Ruben Leiss, "Pluralistische Governance:Die Erforschung hansischer Kooperation jenseits von klassischen Staatskonzepten" i Hansische Geschichtsblätter. callidus 2022

Yuliya Chernykh, "Chapter 2 National Laws and Contract Interpretation" i Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitratrion 2022, s. 73-110