Hjem

Reuter gruppe

Proteiner er finnes i alle levende celler. De er resultatet av en lang prossess hvor cellens maskineri leser gener, og produserer proteiner med spesifikk struktur og form. Proteinenes struktur og form er ikke statisk. De er fleksible, og beveger seg for å utføre sin funksjon. Når proteiners struktur eller fleksibilitet blir forandret, kan det påvirke deres funksjon og forårsake sykdom.

Datamaskinstøttede metoder er en integrert del av moderne molekylærbiologi. I vår gruppe utvikler, validerer og anvender vi metoder for å undersøke proteiners struktur og dynamikk.

Molekylmodellering og proteindynamikk

Gjennom beregninger og eksperimenter undersøker vi egenskaper ved proteiner som lar dem selektivt binde til cellemembraner, lipider eller ligander, samt at vi undersøker hvordan protein fleksibilitet er konservert gjennom evolusjon.

Mer informasjon

Se engelsk versjon av side.