Hjem
Politisk økonomi

Hovedinnhold

Pågående eller nylig avsluttede prosjekter hvor medlemmer i forskningsgruppen er/har vært involvert:

Akademiaavtalen (Uib – Statoil): Energiomstilling: beslutningsprosjekter og virkemidler” (leder Eirik S. Amundsen)

Mellom politikk og statistikk: Globale fellesgoder i utviklingspolitikken (CMI-prosjekt finansiert av Norad hvor Rune Jansen Hagen bidro).