Hjem
Politisk økonomi
Nyhet

Intervjuet om bistandsbudsjettet

Hovedinnhold

Professor Rune Jansen Hagen er intervjuet av Bistandsaktuelt i forbindelse med statsbudsjettet. Norge har som kjent en regel som sier av vi skal bruke 1% av BNI på bistand hvert år. Når BNI vokser raskt, kan det medføre store økninger i bistandsbudsjettet i kroner og øre. Hovedproblemstillingen i artikkelen var hvorvidt bistand har makroøkonomiske konsekvenser innenlands. 

Artikkelen er tilgjengelig på Bistandsaktuelts nettside.