Hjem

Romfysikk

Sol-jord-vekselvirkning, romvær, magnetosfære, solvind, solen

Velkommen til romfysikkgruppen ved Universitetet i Bergen.

Våre hjemmesider finner du her.

Birkelandsenteret for romforskning

Birkeland Centre for Space Science