Hjem
Forskningsgruppe for pasientsikkerhet og utfall etter kirurgi og kritisk sykdom

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe for pasientsikkerhet og utfall etter kirurgi og kritisk sykdom

Det er stor variasjon i bruk av kirurgiske sjekklister i europeiske land. Bruk av sjekkliste kan assosieres med lavere mortalitet viser en studie ledet av Ib Jammer på forskningsgruppen Pasientsikkerhet og utfall etter kirurgi og kritisk sykdom (ROSC).