Hjem

Rosefamiliens evolusjon

Hovedinnhold

Cercocarpus

Fokus for forskingsgruppa Rosefamiliens evolusjon er naturhistoria til Rosefamilien, ei gruppe av blomsterplantar. Dette inkluderer dei fylogenetiske relasjonane på ulike nivå, artar og artsdannelse, biogeografisk historie og taksonomi.

Sjå meir informasjon på den engelske sida vår