Hjem

Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi

Hovedinnhold

Samfunnsfarmasi handlar om møtet mellom farmasi og samfunn og er det yngste kjernefaget i farmasistudiet.

Samfunnsfarmasøytisk forsking ser på konsekvensar av legemiddelbruk i befolkninga, samfunnets behov for farmasøytiske tenester og korleis farmasøytisk yrkesutøving kostnadseffektivt kan fylle behov og bidra til rasjonell og trygg legemiddelbruk, for den enkelte og for samfunnet.

Gode tverrfaglege studier er naudsynte for at samfunnet skal kunne dra full nytte av farmasøytar sin legemiddelkunnskap, samt bidra til bedre pasienttryggleik, difor samarbeidar vi med fleire institusjonar og grupper av helsepersonell.

Kven er vi?

Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi har i sine forskningsprosjekt hovudfokus på pasienttryggleik ved legemiddelbruk. Vi har fleire samarbeidspartnarar, både nasjonalt og internasjonalt. Forskingsgruppa har også hovudansvaret for den samfunnsfarmasøytiske undervisninga i farmasistudiet ved UiB.

Gjennom forsking og undervisning ønskjer vi å gi studentane innsikt i farmasøyter sine oppgåver og ansvar i samfunnet, samt grunnleggjande kunnskap, haldningar og ferdigheiter som kan bidra til trygg og effektiv legemiddelbruk i samfunnet.

Bli bedre kjent med oss og forskningsprosjekta våre her!

Ny blog post
liste over verdier

Er verdier og refleksjon viktige i dagens farmasi?

Senter for farmasi har arrangert workshop om refleksjon og verdier på Bjørnafjorden gjennom prosjektet FREMFARM. Studenter Miral Alabbasi og Oda Marie Vabø Haugane har snakket med både Ragnhild Holtskog og Hilde Frøyland om verdier, refleksjon og kommunikasjon i dagens farmasi.

Intervju
Camilla Brox og Marita Tøkje foran Farmasiskolen i Dar-Es-Salaam i Tanzania

Spennende studieopphold i Tanzania

Senter for farmasi ved Det medisinske fakultet tilbyr studieopphold i Tanzania gjennom prosjektet PEPER (Partnership to Enhance Pharmacy Education and Research). Vi har snakket med Camilla Brox og Marita Tøkje Sandven som nettopp er kommet hjem etter tre måneder i Dar-Es-Salaam.

Nyhet
Lyse lokaler og gratis kaffe: Alrek helseklynge har alt en farmasiakademikere og -studenter kan ønske seg. Foto: Tore Rasmussen Steien

Lysende fremtid for ­farmasi i Bergen | Farmatid

Med tilgang på friske lokaler og et stort utvalg av samarbeidspartnere innen helse ser Senter for farmasi ved Universitetet i Bergen lyst på fremtiden.

Profiler
Fant sin plass i Norge: Lone Holst har bodd i Norge siden 1992 og har følt seg hjemme siden

Lone Holst: Fra Danmark med kjærlighet til undervisning

Lone Holst ble farmasøyt fordi hun ikke ville bli lærer. Nå elsker hun å undervise farmasistudentene i Bergen.

Nyhet
Har troen på farmasien: Haakon Rosland (t.v.), Torbjørn Nygård og Marie Benedicte Løken har stor tro på prosjektet sitt, og siden de snakket med NFT tidlig i høst har de jobbet videre og møtt mange mulige samarbeidspartnere og finansiører. Håpet er å kunn

Vil tilby legemiddelgjennomgang på legekontoret

Tre unge farmasøyter i Bergen har tro på at det er mulig å utnytte sin farmasøytiske ­kompetanse på nye måter og vil tilby legemiddelgjennomgang på legekontor.

I dag er dei viktigaste satsningsområda til forskingsgruppa


Legemiddelbruk hos eldre – tema som legemiddelepidemiologi, klinisk farmasi, sjukeheimsmedisin og farmasøytisk praksis blir dekka gjennom dette. Med farmasøytisk praksis meiner vi studier av korleis farmasøytisk kunnskap kan bidra til kvalitet og tryggleik i legemiddelforskrivning og –handtering.


Pasienttryggleik ved bruk av urtepreparat hos gravide og ammande – aukande bruk av slike middel også i sårbare grupper som gravide og ammande tilseier behov for auka kunnskap om tryggleik ved bruk.