Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi
Barrierer og suksesskriterier for e-læring i kommunikasjon

Barrierer og suksesskriterier for e-læring i kommunikasjon

På denne siden vil du finne informasjon om en masteroppgave i farmasi som har som mål å kartlegge barrierer og suksesskriterier for læring ved digital opplæring i kommunikasjon. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Apotekenes kompetanse og utviklingssenter (Apokus)

Barrierer og suksesskriterier fore-læring i kommunikasjon
Foto/ill.:
Slidesgo

Hovedinnhold

Resultatene fra UngData-undersøkelsen fra 2022 viste at ca. 1 av 5 ungdommer bruker smertestillende legemidler minst én gang i uka. Relativt høy forekomst av paracetamoloverdoser blant ungdom tyder på at det foregår mye feilbruk.

Ungdommer under 18 år som skal kjøpe reseptfrie smertestillende legemidler til seg selv, må gjøre det i apotek på grunn av aldersgrense i butikk/kiosk/bensinstasjon. I apoteket møter de apotekansatte som har en viktig rolle i å veilede ungdommene i riktig legemiddelbruk.

I norske apotek ble det høsten 2022 gjennomført opplæring i kommunikasjon med ungdommer om reseptfrie smertestillende. I masteroppgaven brukes denne opplæringen som utgangspunkt for å utforske læringsutbytte av digital opplæring. Som en del av masteroppgaven har vi kartlagt apotekansattes oppfatning av ungdommers informasjonsbehov gjennom blant annet spørreskjemaer og intervju. Vi ønsker å sammenligne apotekansattes oppfatning med ungdommers selvopplevde informasjonsbehov. I tillegg ønsker vi å få inntrykk av hvilke forventninger ungdommer har til apotek. For å gjøre dette har vi laget et spørreskjema rettet mot ungdommer i alderen 13-19 år

Om spørreskjemaet til ungdommer

Vinteren 2023 distribuerer vi spørreskjemaet til ungdommer i ungdoms- og videregående skoler. Hensikten med spørreskjemaet er å få økt innsikt i hvilke informasjonskilder ungdommene bruker for legemiddelinformasjon og hva de tenker om å snakke med apotekansatte.

Det er frivillig for ungdommene å svare, og vi spør ikke om personidentifiserbare data i spørreskjemaet.

Som en ekstra sikkerhet er spørreskjemaet laget i programmet SurveyXact, som sikrer at dataene vi får ut er anonymiserte.

Vi sender spørreskjemaet til rektorer på skoler ulike steder i Norge og spør om de kan distribuere det til elever ved sin skole. Dette er for å unngå innsamling av persondata i form av kontaktinformasjon til ungdommene.

Dersom du har spørsmål om prosjektet, ta kontakt med:

Masterstudent ved Universitetet i Bergen:

Guro Flatlandsmo Nilsen.
Senter for farmasi/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Tlf: 47710621. E-post: guro.f.nilsen@student.uib.no

eller

Veiledere ved Universitetet i Bergen:
Lone Holst, e-post: lone.holst@uib.no, Reidun L. S. Kjome, e-post: reidun.kjome@uib.no, Mirey Alfarah mirey.alfarah@uib.no