Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi

Undervisning

Samfunnsfarmasi er et av kjernefagene i farmasiutdanningen, som gjennom både teori og praksis gir studentene en innføring farmasøytens oppgaver og ansvar i samfunnet, samt innsikt i forutsetningene for god farmasøytisk yrkesutøvelse.

Hovedinnhold

Ansatte ved forskningsgruppen har hovedansvaret for undervisningen i samfunnsfarmasi. Undervisningen går over flere semester og omfatter emnene FARM103 Samfunnsfarmasi I, FARM205 Samfunnsfarmasi II og veiledet praksis.