Hjem

Klinisk odontologisk forskning

Hovedinnhold

Oral helse

Forskningsgruppen for Oral Helse har som mål å

  • Generere ny kunnskap som fremmer bedre orofacial helse
  • Stimulere og legge til rette for pasient- og samfunnsbasert klinisk odontologisk forskning

Reklamere

  • Tverrfaglige forskningssamarbeider lokalt, nasjonalt og internasjonalt Studier som kan spisse diagnostikk
  • Intervensjonsstudier og behandlingsutfallsstudier
  • Forskning knyttet til helsefremmende/forebygging og virkningen av sosiale ulikheter i orafacial helse