Hjem
Klinisk odontologisk forskning
klinisk odontologisk forskning

Dental erosion i Jemen

Hovedinnhold

Målsättning med projektet är att undersöka förekomst av dental erosion i Jemen hos barn och ungdomar, riskfaktorer och vilken kunskap tandläkare har om dental erosion.

Samarbetspartner:

University of Science and Technology - Dental College (UST-DC), Sanaa city, Yemen and Kuwait University, Kuwait.