Hjem
Klinisk odontologisk forskning
klinisk odontologisk forskning

Tandslitage i Tanzania

Hovedinnhold

Projektet avser att studera förekomst, riskfaktorer och oral hälsa hos Massajer, ett nomadiserande folkslag som lever i gränstrakterna norra Tanzania.

Samarbetspartner:

Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Dar Es Salaam, Tanzania