Hjem

Samfunnsgeografi

Hovedinnhold

bachelorseremoni

Samfunnsgeografi handler om utformingen av samfunnet i samspill med natur og miljø.

Vi forsker på samfunnets utvikling på steder i alle deler av verden, fra storbyer til lokalsamfunn. Vi er interessert i mennesker, miljø, næringsutvikling, forvaltning og organisasjonsliv. Vi tar for oss noen av de mest sentrale globale samfunnsutfordringene som nevnt i FNs bærekraftsmål.

Som samfunnsgeograf har du bred forståelse for komplekse problemstillinger, og kan jobbe med mange ulike verktøy for å løse disse.

Masterprosjekt
Julie Elkjær Stentsøe

Stedsutvikling og kulturelt mangfald

Julie Elkjær Stentsøe skriv masteroppgåve om korleis planlegge for stedsutvikling i dagens multikulturelle samfunn - med samskaping som strategi.

Utdanning
Feltarbeid på Aker Stord

Vil du studere samfunnsgeografi?

Menneskelige samfunn preger kloden vår på alle vis. Aldri har vi vært så mange, aldri har vi tatt så mye plass, og aldri har vi sett så mange tegn på at vi overutnytter de knappe ressursene vi har til rådighet.

Forskerprofil
Grete Rusten

Hva forsker du på, Grete Rusten?

Grete Rusten er professor i økonomisk geografi og er spesielt opptatt av grønn næringsomstilling, sosiale innovasjoner, regionalt samarbeid og samfunnsansvar.

TROND MOHN STIFTELSE 15 ÅR
Portrettt Håvard Haarstad

Ei kule varmt for klimaet

Håvard Haarstad meiner forskarar må gi alt for å endre samfunnet i rett retning. Sjølv hamna han i arresten i New York i forsøket på å redde verda.

Prosjekt
opplæring

Utdanning og arbeidsliv

Kompetanseutvikling og sysselsetting er svært viktige komponenter for regional utvikling og omstilling.