Hjem

Samfunnsgeografi

Veg i USA

Samfunnsgeografi handler om utformingen av samfunnet i samspill med natur og miljø.

Vi forsker på samfunnets utvikling på steder i alle deler av verden, fra storbyer til lokalsamfunn. Vi er interessert i mennesker, miljø, næringsutvikling, forvaltning og organisasjonsliv. Vi tar for oss noen av de mest sentrale globale samfunnsutfordringene som nevnt i FNs bærekraftsmål.

Som samfunnsgeograf har du bred forståelse for komplekse problemstillinger, og kan jobbe med mange ulike verktøy for å løse disse.

Utdanning
Her er studenter på regionalgeografisk feltkurs til Stavanger våren 2016.

Vil du studere samfunnsgeografi?

Menneskelige samfunn preger kloden vår på alle vis. Aldri har vi vært så mange, aldri har vi tatt så mye plass, og aldri har vi sett så mange tegn på at vi overutnytter de knappe ressursene vi har til rådighet.

Prosjekt
opplæring

Utdanning og arbeidsliv

Forskningen innen økonomisk geografi er langsiktig og baseres på ulike prosjekter og finansieringskilder med særlig vektlegging på regional utvikling og næringsomstilling.

Masterprosjekt
Benjamin Borch

Planprosess og byutvikling i Moss

Formålet med oppgaven min er å undersøke hvordan byutviklingen i Moss, nærmere bestemt utvikling av ny tog-trase og jernbanestasjon har blitt påvirket av en lang planprosess.

ph.d.-prosjekt
Stipendiat Randi Taxt.

Betydning av kunnskap i regionale innovasjonssystemer

Stipendiat Randi Elisabeth Taxt presenterer sitt ph.d.-prosjekt.