Hjem

Samfunnsgeografi

bachelorseremoni

Samfunnsgeografi handler om utformingen av samfunnet i samspill med natur og miljø.

Vi forsker på samfunnets utvikling på steder i alle deler av verden, fra storbyer til lokalsamfunn. Vi er interessert i mennesker, miljø, næringsutvikling, forvaltning og organisasjonsliv. Vi tar for oss noen av de mest sentrale globale samfunnsutfordringene som nevnt i FNs bærekraftsmål.

Som samfunnsgeograf har du bred forståelse for komplekse problemstillinger, og kan jobbe med mange ulike verktøy for å løse disse.

GEO292 Regionalgeografisk feltkurs våren 2020
Ålborg

Bærekraftig byutvikling i Aalborg

Feltkurset gir studenter en unik mulighet til å sette sine kunnskaper om teori, metode og geografiske problemstillinger i sammenheng. Våren 2020 går GEO292 Regionalgeografisk feltkurs til Aalborg.

Utdanning
Feltarbeid på Aker Stord

Vil du studere samfunnsgeografi?

Menneskelige samfunn preger kloden vår på alle vis. Aldri har vi vært så mange, aldri har vi tatt så mye plass, og aldri har vi sett så mange tegn på at vi overutnytter de knappe ressursene vi har til rådighet.

TROND MOHN STIFTELSE 15 ÅR
Portrettt Håvard Haarstad

Ei kule varmt for klimaet

Håvard Haarstad meiner forskarar må gi alt for å endre samfunnet i rett retning. Sjølv hamna han i arresten i New York i forsøket på å redde verda.

Prosjekt
opplæring

Utdanning og arbeidsliv

Kompetanseutvikling og sysselsetting er svært viktige komponenter for regional utvikling og omstilling.

ph.d.-prosjekt
Stipendiat Randi Taxt.

Betydning av kunnskap i regionale innovasjonssystemer

Stipendiat Randi Elisabeth Taxt presenterer sitt ph.d.-prosjekt.