Hjem

Samfunnsgeografi

Hovedinnhold

bachelorseremoni

Samfunnsgeografi handler om utformingen av samfunnet i samspill med natur og miljø.

Vi forsker på samfunnets utvikling på steder i alle deler av verden, fra storbyer til lokalsamfunn. Vi er interessert i mennesker, miljø, næringsutvikling, forvaltning og organisasjonsliv. Vi tar for oss noen av de mest sentrale globale samfunnsutfordringene som nevnt i FNs bærekraftsmål.

Som samfunnsgeograf har du bred forståelse for komplekse problemstillinger, og kan jobbe med mange ulike verktøy for å løse disse.

Masterprosjekt
Ingelinn

Sirkulære offentlige anskaffelser

I min masteroppgave ser jeg på hvordan norske kommuner implementerer sirkulær økonomi i offentlige anskaffelser og hvilke barrierer de møter.

Nyhet | Forskning
Bilde av masterstudent i geografi

Maïlys (23) har forsket på pandemiens konsekvenser for fiskerisamfunn i Afrika

Flere afrikanske land opplever akutt matmangel og handelsstopp som følge av pandemi og stengte grenser. UiB-student Maïlys Rouillé dro til Vest-Afrika for å gjøre feltarbeid blant fiskehandlere som fikk levebrødet redusert.

SMÅFISK OG ERNÆRING
BLUE ECONOMY: Small-scale fisheries provide hope to fight malnutrition among large parts of the world population, illustrated by this photo from Zanzibar of the boat Uchumi Bluu, which means “blue economy” in Swahili.

Kampen om småfisken

I det Norad-støttede prosjektet Samaki arbeider norske forskere sammen med kolleger i Tanzania for å studere hvordan småskalafiske er nøkkelen til bedre ernæring. Samtidig pågår det en kamp om ressursene: Skal småfisken brukes til menneskemat eller fiskefôr?

Videreutdanning
Grete Rusten og Knut Hidle utefor Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB

Videreutdanning i samfunnsplanlegging

Fra høsten 2022 tilbyr vi et nytt videreutdanningskurs i samfunnsplanlegging der fokus er hvordan ta aktivt grep når utfordringene er komplekse, dilemmaene mange og fremtiden usikker. Hvordan tar vi da strategiske grep og mobiliserer for fremtiden?

Utdanning
Feltarbeid på Aker Stord

Vil du studere samfunnsgeografi?

Menneskelige samfunn preger kloden vår på alle vis. Aldri har vi vært så mange, aldri har vi tatt så mye plass, og aldri har vi sett så mange tegn på at vi overutnytter de knappe ressursene vi har til rådighet.