Hjem
Samfunnsgeografi
Utdanning

Vil du studere samfunnsgeografi?

Menneskelige samfunn preger kloden vår på alle vis. Aldri har vi vært så mange, aldri har vi tatt så mye plass, og aldri har vi sett så mange tegn på at vi overutnytter de knappe ressursene vi har til rådighet.

Feltarbeid på Aker Stord
Feltkurs er en vitkig del av læringen på geografistudiet. Her er studenter på feltkurs til Stord.
Foto/ill.:
Astrid Miena

Hovedinnhold

Skal vi forstå hva som skjer, og hva som må gjøres for å løse de utfordringene vi står overfor, må vi forstå hvordan vi som samfunn planlegger, forvalter og forandrer  våre omgivelser. Slik kan vi som geografer bidra til å sikre bærekraftige levekår og miljøbetingelser i byer så vel som på mindre steder, og ikke minst utvikle en bærekraftig økonomi med arbeidsplasser for framtiden.

For å forstå hvordan offentlig forvaltning, næringslivet og andre aktører påvirker og blir påvirket av sine omgivelser, tilbyr Institutt for geografi et fullverdig utdanningsløp innenfor samfunnsgeografi, med vekt på økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging.

Utdanningsløpet innen samfunnsgeografi er både praksisorientert og forskningsbasert og våre ferdiguteksaminerte kandidater har en etterspurt kompetanse i privat og offentlig sektor. Gjennom studiet vil studentene tilegne seg en rikholdig verktøykasse for by- og samfunnsplanlegging og strategisk næringsutvikling Slik vil de raskt kunne sette seg inn i nye problemstillinger, samt være i stand til å utvikle, gjennomføre og kritisk vurdere og analysere strategier, tiltaksplaner og planverk.

Karriereveier

Studentene våre vil kunne velge yrkesveier innenfor blant annet forskning og undervisning, private konsulent- og rådgivingsselskaper og ulike deler av offentlig forvaltning. Våre studenter arbeider typisk som planleggere, rådgivere og konsulenter innen alle sektorer.

Utdanningsløp semester for semester

Ein bachelorgrad har 180 studiepoeng fordelt på 3 år. På bachelorprogrammet i geografi tar du 20 studiepoeng med innføringsemner, 100 studiepoeng med spesialisering i geografi og 60 frie studiepoeng.

Etter ein bachelorgrad, kan du bygga på med ein 2-åring mastergrad. På masterprogrammet i geografi kvalifiserer du til den studieretninga du spesialiserte deg i på slutten av bachelorprogrammet.

Her er ein oversikt over kva emne som inngår i dei ulike semestra når du vel studieretning samfunnsgeografi:

Bachelor 1. semester

 • EXPHIL Examen philosophicum, seminar- eller eksamensmodell
 • GEO100 Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar
 • GEO110 Kartografi og tematiske kart

Bachelor 2. semester

Bachelor 3. semester

 • GEO113 Klima, oseanografi og biogeografi
 • GEO125 Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø
 • GEO131 Ressursforvaltning og global utvikling

Bachelor 4. semester

Frie studiepoeng/utveksling.Les mer om utveksling.

Du kan bytte plass på 4. og 6. semester etter hva som passer best.

Bachelor 5. semester

Frie studiepoeng/utveksling. Anbefalt frie studiepoeng ved UiB:

 • GEO215 Geografiske informasjonssystem: Teori og praksis
 • GEO217 Hydrologi, grunnvann og geofarer
 • GEO260 Praksisemne i geografi
 • GEO281 Miljøforvaltnig og planlegging

Bachelor 6. semester

Velg studieretning samfunnsgeografi.

 • GEO204 Kvantitativ metode + GEO206 Kvalitativ metode
 • GEO222 Sustainability in an Urbanising World
 • GEO292 Regionalgeografisk feltkurs

Master 1. semester

Obligatorisk (20 studiepoeng):

 • GEO308 Vitenskapsteori for geografar
 • GEO310 Skrivekurs og prosjektskildring

Valfritt (10 studiepoeng):

 • GEO328 Planlegging og samfunn
 • GEO330 Theories of Sustainable Land use

Master 2. semester

Obligatorisk (10 studiepoeng)

 • GEO306 Samfunnsgeografisk metode

Valfritt (20 studiepoeng):

 • GEO316 Practical Skills in Remote Sensing and Spatial analysis
 • GEO324 Geographies of the Green Economy
 • GEO337 Critical Perspectives on Environment and Development

Starte feltarbeid til masterprosjektet

Master 3. semester

 • GEO350 Masteroppgåve i geografi
 • Skriving av masteroppgåve under veiledning

Master 4. semester

 • GEO350 Masteroppgåve i geografi
 • Ferdigstille masteroppgaven under veiledning. Innleveringsfrist er 15. mai.