Hjem
Samfunnsgeografi

Kronikker

Her legger vi ut kronikker med samfunnsgeografer ved UiB som forfatter eller medforfatter.

Hovedinnhold

Haarstad, Håvard og Wanvik, Tarje I. (2019)
Bompengeopprør og mistillit mot politikere. Hvorfor møter det grønne skiftet så sterk motstand?
Aftenposten 18. januar