Hjem
Samfunnsgeografi
Forskningstema

Grønn omstilling og næringsutvikling

Grønn omstilling utfordrer samfunnets ressursbruk i forhold til å begrense global oppvarming, forringelse av naturressurser og forurensning. Næringslivet har en viktig rolle i dette.

Kjempebladmåler
Grønn omstilling.
Foto/ill.:
Anders Lundberg

Hovedinnhold

Det handler om ressursbruk, organisering av produksjonssystemet eller annen virksomhet, teknologiutvikling og leveranser av varer og tjenester til forbrukere.  Satsing på grønn omstilling gir nye muligheter for verdiskaping og framtidsrettede arbeidsplasser. Verdiskapingen sikrer økonomien, levekår og infrastruktur i samfunnet.  Temaet som involverer utdanning og forskning, kan knyttes til FNs ulike mål om bærekraft.

Forskningsprosjekter

Pågående masterprosjekter

  • Anna Kraaijeveld Enerstvedt: Plast i produksjonssystem, fiskeri- og havbruksnæringen i Bergen
  • Ingrid Holtan Fredriksen: Vindkraft og arealkonflikt med samiske reineiere
  • Kaia Wøien  Nicolaisen: Cruiseturisme og bærekraftig utvikling.  Eksemplet Flåm.
  • Sahan Shanmugaratnam: Entreprenørskap og regional utvilking