Hjem
Samfunnsgeografi
Forskningstema

Global ulikhet og utvikling

I vår globaliserte verden er naturressurser, økonomisk kapital, politisk makt og sosial rettferdighet ulikt fordelt mellom fattige og rike land, men også mellom mektige og marginaliserte grupper innen land og lokalsamfunn.

Mumbai
Ulikhet og utvikling i Mumbai. I et kunsprosjekt er slummen blitt malt.
Foto/ill.:
Misaal Mumbai (Rouble Nagi)

Hovedinnhold

Globale utfordringer som fattigdom, ressursutnyttelse, forurensing, klimaendringer, befolkningsutvikling og migrasjon er sentrale i vår utdanning og forsking. Studier av konkrete steder i et globalt perspektiv belyser utfordringene med og mulighetene for å nå FNs mål om en mer bærekraftig utvikling.

Forskningsprosjekter

2018-2021:
Small Fish and Food security (SmallFishFood): Towards innovative integration of fish in African food systems to improve nutrition.

2018-2022:
Enclaving: Patterns of global futures in three African cities

2019-2021:
Mapping marine resource conflicts across sub-Saharan Africa: patterns, drivers and solutions for coastal communities (MARICA)