Hjem
Samfunnsgeografi
Forskningstema

Byplanlegging og stedsutvikling

Byer og tettsteder verden over er under stadig endring og stilles overfor utfordringer knyttet til befolkningsvekst eller nedgang, migrasjon og mobilitet, ulikhet og klimaendringer.

Hovedinnhold

Det blir stadig viktigere at disse utfordringene møtes ved hjelp av helhetlig samfunnsplanlegging og politikk – både i storbyer og på mindre steder. Samtidig ser vi uenighet om utviklingsveier både mellom eksperter og i sivilbefolkningen, og vanskelige konflikter mellom miljø og vekst.

I vår forskning og utdanning er vi særlig opptatt av hvordan planlegging og politikk kan møte disse utfordringene, og hvordan vi kan bidra til kunnskapsutvikling som fremmer bærekraft, sosial rettferdighet og velferd i fremtiden.

Forskningsprosjekter