Hjem
Samfunnsgeografi

Matproduksjon og matsikkerhet

Jordbruk og fiskeri er grunnleggende for å fø en global befolkning som ventes å nå 9-10 milliarder mennesker i løpet av dette århundre. Samtidig står matproduksjonen for en betydelig del av klimautslipp og andre miljøutfordringer.

Fisk
Fiskemarked i Ghana.
Foto/ill.:
Ragnhild Overå

Hovedinnhold

Matsikkerheten for verdens befolkning er påvirket av kompliserte sammenhenger mellom bærekraftighet i produksjon og verdikjeder, internasjonal og nasjonal politikk og fordeling, og husholdningenes økonomi og valgmuligheter. Mat er en del av kulturen og kan være en bærebjelke i nye økonomiske utviklinger. Men matsikkerheten handler også om god eller helseskadelig ernæring, miljøgifter, avfall og klimautslipp.

Vi forsker på utfordringene med å oppnå bærekraftmålene for maten fra jord og hav til husholdenes forbruk. 

Forskningsprosjekter