Hjem
Samfunnsgeografi
Forskningstema

Forvaltning av naturressurser

Naturressursene er samfunnets materielle grunnlag. De danner forutsetninger for primærnæringer som gruvedrift og energiproduksjon, jordbruk og fiske. Også genetiske ressurser, rent drikkevann og gode omgivelser der vi bor er viktige for oss.

Oppdrettsanlegg
Akvakultur i Kvinnherad – en viktig næring men også utfordring for ressursbruk og arealkonflikter.
Foto/ill.:
Peter Andersen

Hovedinnhold

En bærekraftig forvaltning av naturressurser krever politikk som tar hensyn til produksjonens økologiske bærekraft, men også hvordan befolkningens rettigheter og levekår sikres. Samfunnsgeografi viser hvilke krefter som påvirker bærekraftighet av produksjon og forbruk i kort og langt perspektiv.

Bærekraftig forvaltning krever forskning som kan balansere mellom ulike behov og aktører, på lokalt nivå og over landegrenser. Samfunnsgeografisk forskning bidrar til nye løsninger for bruken av naturgrunnlaget.

Forskningsprosjekter

2018-2021:
Small Fish and Food security (SmallFishFood): Towards innovative integration of fish in African food systems to improve nutrition.

2019-2021:
Mapping marine resource conflicts across sub-Saharan Africa: patterns, drivers and solutions for coastal communities (MARICA)