Hjem
Samfunnsgeografi
Forskningstema

Klima og energiomstilling

Klimautfordringen krever rask omstilling. Det er avgjørende å forstå hvilken rolle byer, lokalsamfunn og regioner kan spille i denne omstillingen.

Bygater
Sykkeltransport gjennom gater og smau i Bergen.
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

Samfunnsgeografer er opptatt både av hva man må gjøre for å tilpasse seg klimaendringene, og av å omstille samfunnet til å slippe ut mindre CO2. Klimaomstilling er et samfunnsgeografisk fenomen. Omstillingen utspiller seg i sammenheng mellom globale prosesser og lokale forhold, og må forstås som et samspill mellom mennesker, samfunnsmessige strukturer, og natur. Det er også et politisk tema, med stor relevans for offentlig debatt og veivalgene samfunnet står ovenfor.

Mange samfunnsgeografer er relevante for jobber med omstilling i kommuner og andre forvaltningsnivå og organisasjoner.

Mye av forskningen på dette feltet er del av SpaceLab, en gruppe forskere med omstilling i by som hovedtema, og Senter for klima og energiomstilling (CET), et tverrfaglig senter på Det samfunnsvitenskapelig fakultet. Se nettsiden til CET for å få oversikt over pågående prosjekter og aktiviteter.