Hjem
Samfunnsgeografi

Entreprenørskap og regional utvikling på Sotra

Sahan Shanmugaratnam skriver masteroppgave om entreprenørskap og regional utvikling på Sotra.

Hovedinnhold

Økonomisk geografi er et spennende tema for en som ønsker å fordype seg i de pågående endringene i arbeidslivet med digitalisering, automatisering og robotisering og fremvekster av nye typer økonomiske aktiviteter som for eksempel grønn økonomi.

Entreprenørskap er en viktig driver for regional økonomisk vekst, utvikling og skapelser av nye arbeidsplasser. Økonomisk geografi fokuserer spesielt på å forklare hvorfor næringsstruktur og økonomisk konkurranseevne varierer mellom byer og regioner og mellom ulike regioner.

Masteroppgaven min er et studium i entreprenørskap som fenomen, dynamikk og dens betydning for regional økonomisk utvikling på Sotra, den nye Øygarden kommune.

Feltarbeidet

Jeg har gjennomført datainnsamlinger både kvantitativt og kvalitativt. En stor del av oppgaven min vil være å analysere statisktiske datamaterialer på blant annet foretak, næringer, og sysselsetting på Sotra og andre referanseområder og regioner. Jeg har også gjennomført ansikt til ansikt intervjuer med gründere og informanter i ulike støtte- og virkemiddelapparater for entreprenørskap i regionen.

Erfaringar med masterstudiet i geografi

Jeg er en voksen student med erfaringer fra arbeidslivet, og det har jeg opplevd som en styrke i min tilnærming til temaet. Jeg syns økonomisk geografi er et utrolig spennende fagområde og opplever at det tilfører mye ekstra i jobbsammenheng. Jeg har også opplevd at det å skrive en masteroppgave ikke er en strømlinjeformet prosess. Man må være forberedt på at de opprinnelige planene og problemstillingene kan endre seg etter hvert som man skaffer ny kunnskapsgrunnlag om tematikken, faget og studiefeltet. Heldigvis har jeg en veileder som peiler meg inn på rett spor.

Mitt råd til andre som vil ta master i geografi

Jeg vil anbefale at man velger et tema som engasjerer og interesserer seg for. Spesielt kan økonomisk geografi være et spennende tema for en som ønsker å fordype seg i de pågående endringene i arbeidslivet med digitalisering, automatisering og robotisering og fremvekster av nye typer økonomiske aktiviteter som for eksempel grønn økonomi. Med tanke på de enorme endringene som skjer i næringslivet og arbeidsmarkedet under den globale pandemien, vil også økonomisk geografi bli et enda viktigere fagområde nå og i fremtiden!

Posterpresentasjon av masterprosjektet

Posterpresentasjon
Photo:
Sahan Shanmugaratnam