Hjem
Samfunnsgeografi
Nyhet

Utvalg skal vurdere fremtidens posttjenester

Professor Grete Rusten er oppnevnt av Samferdselsdepartementet til utvalget som skal komme med en anbefaling om hva som bør være norsk postpolitikk i årene fremover.

Postkasse
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

– Posttjenester er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet, men digitalisering har gjort at vi sender stadig mindre tradisjonell post. Med et synkende antall brev på papir, er jeg usikker på om vi kjøper de rette posttjenestene. Derfor er jeg glad for at vi nå har fått på plass et utvalg som skal se nærmere på disse problemstillingene, og jeg ser frem til å få råd om fremtidens postpolitikk, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelsing fra samferdselsdepartementet.