Hjem
Samfunnsgeografi
PhD-prosjekt

Miljøteknologi og entreprenørskap i en geografisk kontekst

Stipendiat Helge Lea Tvedt presenterer sitt ph.d-prosjekt.

Helge Lea Tvedt, stipendiat ved Institutt for geografi.
Foto/ill.:
Grethe Meling

Hovedinnhold

Næringslivet spiller en sentral rolle i forhold til dagens miljø- og klimautfordringer. Innovasjon og entreprenørskap tuftet på grønne løsninger vil i stor grad kunne bidra til å redusere problemene, enten det handler om lavere utslipp av klimagasser, redusert ressursforbruk i produksjonsfasen eller avfallshåndtering.

I doktorgradsprosjektet studerer jeg prosessene og strategiene knyttet til grønt entreprenørskap (etableringer av grønne selskaper), og ikke minst hvordan geografisk kontekst påvirker etableringsprosessene. I prosjektet vil jeg blant annet sammenligne grønt entreprenørskap som forekommer i sentrale områder, og grønne nyetableringer som skjer utenfor disse områdene. De sentrale områdene blir definert på bakgrunn av et metodisk rammeverk som blant annet tar hensyn til geografisk/funksjonell nærhet til teknisk-orienterte forskningsinstitusjoner, venturekapital selskap, inkubatorer og annen infrastruktur.

En bedre forståelse omkring dette temaet er nødvendig for å kunne bidra til en innovasjonspolitikk som kan integrere økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn.

Forskningsaktivitetene er knyttet opp mot nettverket Green Economies som består av forskere og stipendiater fra flere europeiske universiteter. Våren 2014 skal jeg blant annet tilbringe 4-5 uker ved School of Business, Economics and Law, tilknyttet universitetet i Gøteborg. Dette oppholdet arrangeres mellom nettverksdeltakerne i Green Economies nettverket, og selve oppholdet blir delfinansiert av RESER, gjennom et mobility grant.