Hjem
Samfunnsgeografi
Nytt forskningsprosjekt

Kommuner og store foretak i samspill for næringsutvikling og omstilling

Studien vil med utgangspunkt fra ulike geografiske områder analysere næringsstrukturer, betingelser og ikke minst strategier og tiltak som kan gjøre typiske industrielle regioner mer attraktive, dynamiske, mangfoldige og framtidsrettede i forhold til næringslivsutvikling.

Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

Dette treårige internasjonale forskningsprosjektet er et samarbeid mellom forskere innen økonomisk geografi ved Linkøping Universitet, Stockholms Universitet og Universitetet i Bergen. Prosjektet er finansiert av Vitenskapsrådet i Sverige og ledet av professor Brita Hermelin,  mens professor Grete Rusten leder den norske studien. Grete Rusten har tidligere blant annet hatt forskningsprosjekter i Nordhordland i  tilknytning til oppgraderingen av Statoil Mongstad. Dette omfatter både studier med et foretak/næringsperspektiv og mer regionale utviklingsprosjekter.

Industristeder i fokus

Denne studien vil ta for seg industristeder som Finnspång og andre teknologitunge industristeder i Midt-Sverige, mens her i Norge vil studieområdet være Nordhordland. Stikkord for en mer robust næringsutvikling i Nordhordland er blant annet utdanning og rekruttering av kvalifisert arbeidskraft, entreprenørskap, infrastruktur og satsing på gode levevilkår gjennom en lang rekke tiltak hvor mange ulike typer aktører tar et tak.

Er det ikke bare å gå igang og omstille seg?

Utfordringene står imidlertid i kø ikke minst fordi arbeidsmarkedet er meget stramt.  Dessuten er det et betydelig ”trøkk” på store industrielle prosjekter og tette leveransenettverk, noe som gjør regionen enda mer sårbar. Rusten fremhever utfordringer knyttet til organisatorisk kapasitet i regionen. Et mangfold av kommuner og andre organisasjoner er en ressurs, men skaper samtidig informasjons- og koordinerings- og rivaliseringsutfordringer. Betydningen av både å oppdatere kunnskapsfeltet  i denne regionen, og sammenligne dette med prosjekter andre steder, håper jeg vil bidra til nyttige faglige innspill for næringsliv, virkemiddelapparat og myndigheter.  Samtidig kan en dra nyttige kunnskapsmessige veksler ved å se på ulike former for næringsrelaterte prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Formidling av resultatene er derfor et viktig element i prosjektet. Oppdatert kunnskap på området er samtidig veldig viktig i forhold til våre utdanninger.

Yrkesrettede kompetanseprosjekter i Nordhordland

Stikkord for den innledende delen av studien er næringsrettet kompetanseutvikling, ikke minst yrkesfaglig opplæring hvor skole og næringsliv samarbeider. Dette vil omfatte innhenting av  informasjon hos blant annet skole og næringsliv med fokus på TAF-ordningen er allerede under oppstart. Innsyn i organiseringen og erfaringene med denne type satsinger hos de involverte partene er en viktig dokumentasjon som også danner grunnlag for videre utviklingsmuligheter for denne type kompetanse. 

Publikasjoner

Haarstad, Håvard; Rusten, Grete.
The challenges of greening energy: policy/industry dissonance at the Mongstad refinery, Norway. Environment and Planning. C, Government and Policy 2016 ;Volum 34.(2) s. 340-355 UiB.

Hermelin, Brita; Rusten, Grete.
Lokal samverkan, tillväxt och omställning -studier från industriregioner i Sverige och Norge. Linköpings Universitet: Centrum för Kommunstrategiska studier 2016 (ISBN 978-91-7685-784-7) 118 s. UiB.

Rusten, Grete; Hermelin, Brita.
Regionale strategier og samarbeid om sosiale innovasjoner i fagopplæringen -eksemplet TAF i Nordhordland. I: Region og regionalisering. Perspektiv og praksis.. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-872-2. s. 165-189 UiB.

Rusten, G. and Hermelin, B. 2017.
Cross-sector collaboration in upper secondary school vocational education:  experiences from two industrial towns in Sweden and Norway. Journal of Education and Work, 2017. 

Kontaktinformasjon

Professor Grete Rusten
Institutt for geografi
Universitetet i Bergen