Hjem
Samfunnsgeografi
Growth and Change

Innovasjon i en geografisk kontekst

Temanummeret av tidsskriftet Growth and Change har tatt for seg hvordan innovasjoner påvirkes av ulike geografiske kontekster.

Creativity and Innovation
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Grete Rusten og Ragnhild Overå har vært redaktører for disse artiklene som er basert på presentasjoner fra en sesjon ved Annual Meeting of the Association of American Geographers (AAG) konferansen i Seattle, Washington i 2011. Organiseringen av sesjonen og temanummeret har vært basert på finansiell støtte gjennom tiltak for likestilling ved Universitetet i Bergen.

Fellesnevner for de tre artiklene fra henholdsvis forskningsmiljøer i Sverige, Tyskland og Norge/Spania er hvordan vitenskapelig, teknologisk og kulturell erfaringsbasert og formalisert kunnskap kan knyttes til entreprenørskap og innovasjoner som er forankret og påvirket av geografisk kontekst. Dette oppsummeres i den innledende presentasjonen av heftet som blant annet tar for seg hvordan foretaksstrategier og klyngedynamikk gjensidig påvirker hverandre.

Temanummeret av tidsskriftet Growth and Change Vol. No 3