Hjem
Samfunnsgeografi
Masterprosjekt

Nordkoreanske flyktninger i Sør-Korea

Masterprosjektet mitt handler om integreringsutfordringene til nordkoreanske flyktninger som prøver å tilpasse seg et moderne demokratisk og kapitalistisk samfunn i Sør-Korea.

Utsikt over Seoul fra Ansan Mountain.
Feltområdet: Utsikt over Seoul fra Ansan Mountain.
Foto/ill.:
Håkon Aune

Hovedinnhold

Siden Nord-Koreas økonomiske kollaps og store hungersnød på midten av 90-tallet, har Sør-Korea opplevd en markant økning i antall flyktninger fra sitt naboland i nord. Med en unyansert ideologisk og politisk inndoktrinering gjennom skole og hverdagslig propaganda har disse flyktningene vokst opp i et av verdens mest isolerte land med særdeles begrenset tilgang til informasjon om omverdenen.

Integreringsutfordringer

For Sør-Korea har dette skapt en stor integreringsutfordring, ettersom mange av flyktningene sitter igjen med psykologiske lidelser og sliter med å tilpasse seg et moderne demokratisk samfunn som på mange måter er basert på helt andre verdier og normer enn det Nord-Korea er. Videre, til tross for lik etnisitet og kulturhistorie, har splittelsen mellom Nord og Sør for omkring 70 år siden skapt en såpass stor sosio-økonomisk avstand mellom landene at dagens flyktninger har lett for å bli fremmegjort og diskriminert.

Jeg ønsker med dette å se nærmere på disse utfordringene og nøste opp i strategier og tilnærminger som sørkoreanske myndigheter og sivile organisasjoner tar i bruk for å bedre integreringssituasjonen til nordkoreanske flyktninger.

Feltarbeid i Seoul

Jeg utførte mitt feltarbeid høsten 2015 i Seoul, Sør-Korea, men deltok i forkant på et 3 måneders langt språkkurs der jeg fikk jeg utviklet et brukbart språkgrunnlag til å konversere på koreansk, samt utvidet mitt sosiale nettverk.

Min største utfordring i feltet var å finne nordkoreanske informanter, ettersom de i stor grad holder seg skjult for offentligheten både av sikkerhetsmessige og private årsaker. Da kom det godt med å ha et bredt nettverk og koreanske språkferdigheter slik at jeg lettere kunne komme i kontakt med og sette opp intervjuer med sivile organisasjoner og nordkoreanske flyktninger. Til intervjuene med flyktninger fikk jeg hjelp av en sørkoreansk venn som fungerte som tolk.

Tverrfagligheten i geografistudiet

Det jeg er mest fornøyd med når det gjelder masterstudiet i geografi er tverrfagligheten som gir deg bredere kompetanse og større spillerom i forhold til problemstillinger man ønsker å ta opp. I tillegg er det stort fokus på metode og feltarbeid, som er en veldig sentral del av faget til geografer av alle slag.

Veileder

Tor Halfdan Aase