Hjem
Samfunnsgeografi
Feltkurs

Geografistudenter studerer Stavangerregionen

Stavanger viste seg fra sin aller beste side da 25 studenter og tre veiledere fra institutt for geografi fra Universitetet i Bergen besøkte byen på feltkurs i mai. Med strålende sol og kvikksølvet boblende rundt 26 grader var det liten grunn til å sitte inne - skulle man trodd.

Neste
Studerer Stavanger by
Studerer sentrumsplanen til Stavanger by.
1/5
Sandnes
Små studenter, store utfordringer.
2/5
Boligutbygging
Studerer grønne tak som klimatilpasning.
3/5
Veiledere
Helge Lea Tvedt, Stina Ellefseth Oseland og Tarje I. Wanvik var kursansvarlige og veiledere for studentene på feltkurset.
4/5
Kveldssol
Kveldskos ved Stokkavatnet.
5/5
Tilbake

Hovedinnhold

Studenter som denne våren har fulgt forelesninger i globalisering og stedsutvikling (GEO221) fikk med feltkurset GEO292 anledning til å dra til Stavanger for å legge det empiriske grunnlaget for sine bachelor-oppgaver. I fire fulle dager har studentene arbeidet i grupper med ulike forskningstemaer knyttet til byutvikling, smarte byer, innovasjon og omstilling.

Gruppene jobbet med alt fra utviklingen av grønne tak som klimatiltak, gentrifisering av Stavanger Øst og implementering av sentrumsplan for Stavanger, til kommunesammenslåing, omstilling av oljenæringen og utviklingen innenfor gründervirksomhet og innovasjon i kjølvannet av oljekrisen som rammer regionen i disse dager.

Studentene har reist rundt og samlet inn data ved bruk av ulike metoder, og har møtt mennesker i alle aldre, fra SFO til eldregrupper, i alle sektorer, både offentlig, privat og frivillig, og fra alle deler av Stavangers og Stavangerregionens ”næringskjede”, fra forsknings- og konsulentmiljøer til gründere, underleverandører, oljeindustri, forvaltning, politikere, aksjonister, elever, studenter og pensjonister.

Arbeidsinnsatsen har det ikke vært noe å utsette på, og veilederne har hatt sitt fulle hyre med å overtale studentene om å ta pauser og ta i bruk byens mange sosiale og kulturelle tilbud. Tilslutt lykkes vi med å få med oss flesteparten på en kveldstur til Stokkavannet, og en hyggelig bytur siste dagen. Om det er fremtiden til geografifaget vi har fått et glimt av i Stavanger, ser den svært lys ut.