Hjem
Samfunnsgeografi
Ny bok

Tjenester og det grønne skiftet

Forskernettverket Green Economy med redaktørene Andrew Jones, Patrik Ström, Brita Hermelin og Grete Rusten har nå lansert sin nye bok om tjenesters rolle til det grønne skiftet.

sommerfugl
Foto/ill.:
Anders Lundberg

Hovedinnhold

Boktittel:  "Services and the Green Economy"
Forfattere (redaktører): Jones, A., Ström, P., Hermelin, B., Rusten G.
Forlag: Palgrave Macmillan, London
Hardcover og E-book: http://www.palgrave.com/gb/book/9781137527080

Services and the Green Economy  dekker et viktig kunnskapsfelt i forhold til forståelsen av en mer bærekraftig økonomisk utvikling.   Med utgangspunkt i en rekke perspektiver og temaer analyseres tjenestenæringer, foretak og aktiviteters bidrag til en mer miljøvennlig samfunnsutvikling.  Boken med sin forankring i økonomisk miljøorientert geografi, vektlegger hvordan tjenester har en betydelig rolle i forhold til et grønt skifte innen ulike produksjonssystemer, næringer og regioner.

Boken ble realisert med utgangspunkt i Green Economy-nettverket som er et internasjonalt forskningsnettverk som ble etablert  i forbindelse med en workshop ved Kulturgeografiska Institutionen Stockholms Universitet i November 2011.  Senere arrangement har omfattet en rekke sesjoner på internasjonale konferanser med initiativtagerne Brita Hermelin (Linköpings Universitet), Andrew Jones (City University, London), Patrik Ström (Göteborgs Universitet) og Grete Rusten (Universitetet i Bergen) og med blant annet finansiering fra RESER European Association for Research on Services (RESER) i 2012.  Denne boken startet med en workshop arrangert av Universitetet i Bergen finansiert  gjennom Akademiaavtalen med Statoil. Boken inneholder kapittelbidrag med utgangspunkt i forskning med bidragsytere fra universiteter i Japan, Tyskland, Luxembourg,  Storbritannia, USA, Chile , Sverige og Norge.