Hjem

Forskergruppen for østslaviske språk, samfunn og kulturer

Hovedinnhold

St. Sofia monastery in Kyiv with Khmelnytskyi statue

Ledergruppe: 

Ingunn Lunde (leder av forskergruppen)

Johanne Kalsaas

Forskergruppen for østslaviske språk, samfunn og kulturer (tidl. Forskergruppen for samtidsrussland) ble etablert i 2018 og er en tverrfakultær forskergruppe med en kjernegruppe knyttet til Institutt for fremmedspråk. Gruppen bygger videre på forskningsmiljøer, -kompetanser og -nettverk bygget opp gjennom to NFR-finansierte FRIPRO-prosjekter 2005–2008 og 2009–2013 under ledelse av Ingunn Lunde. Gruppen har medlemmer fra Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Fakultetet for kunst, musikk og design, samt nasjonale og internasjonale nettverk.

Gruppens hovedmål er å være en aktiv plattform og et kreativt miljø for forskning, forskerutdanning, søknadsutvikling, samarbeid og formidling innenfor felter med tilknytning til det multispråklige og multikulturelle østslaviske området og omliggende land.

Gruppen holder jevlige arbeidsseminarer med diskusjon av foredrag-, artikkel- eller prosjektsøknadsutkast, journal club-møter, organiserer gjesteforelesninger, workshops og åpne arrangementer og driver med forskningsformidling og -publisering for ulike brukergrupper. 

De engelske sidene er dem som inneholder oppdatert informasjon om forskergruppen.