Hjem

Forskergruppen for samtidsrussland

Hovedinnhold

Cable-stayed bridge, Moscow

Ledergruppe: 

Ingunn Lunde (leder av forskergruppen)

Irina Anisimova

Stehn Aztlan Mortensen

Russisk kultur og politikk har gjennomgått flere faser de siste tiårene: 1990-tallets liberalisering og turbulens, sosial og kulturell stabilisering på 2000-tallet og statens kulturpolitiske initiativer i dagens Russland. Forståelsen av denne utviklingen og av utviklingstendenser i fremtiden krever grundig og flerdimensjonal analyse.

Denne tverrfaglige forskersgruppen fokuserer på samtidsrussland og er dannet for å imøtegå denne utfordringen. Gruppen består av forskere fra humaniora og samfunnsfag og dekker en rekke forskningsfelter, som litteraturvitenskap, språkvitenskap, antropologi, sammenliknende politikk, kjønnsforskning og kulturstudier. Forskergruppen vil undersøke det dynamiske og komplekse forholdet mellom sosiale og politiske endringer og kulturelle praksiser som er med på å forme det russiske samfunnet i dag.

Se de engelske sidene for mer oppdatert informasjon om forskergruppen.

Nyutgivelse
Russianrapisracist

The Cultural is Political: Intersections of Russian Art and State Politics

Det siste tiåret har kunst og kultur blitt gjenstand for ulike politiske kontroverser i Russland.