Hjem

Forskergruppen for samtidsrussland

Cable-stayed bridge, Moscow

Ledergruppe: 

Ingunn Lunde (leder av forskergruppen)

Irina Anisimova

Stehn Aztlan Mortensen

Russisk kultur og politikk har gjennomgått flere faser de siste tiårene: 1990-tallets liberalisering og turbulens, sosial og kulturell stabilisering på 2000-tallet og statens kulturpolitiske initiativer i dagens Russland. Forståelsen av denne utviklingen og av utviklingstendenser i fremtiden krever en grundig og flerdimensjonal analyse.

Denne tverrfaglige forskningsgruppen fokuserer på samtidsrussland og er dannet for å imøtegå denne utfordringen. Gruppen består av forskere fra humaniora og samfunnsfag og dekker en rekke forskningsfelter, som litteraturvitenskap, språkvitenskap, antropologi, sammenliknende politikk, kjønnsforskning og kulturstudier. Forskningsgruppen vil undersøke det dynamiske og komplekse forholdet mellom sosiale og politiske endringer og kulturelle praksiser som er med på å forme det russiske samfunnet i dag.

Se de engelske sidene for mer oppdatert informasjon om forskningsgruppen.

Podcast
wall

The 30th anniversary of the fall of the Berlin wall

Listen to the podcast featuring 30th anniversary of the fall of the Berlin wall in November, marked by a symposium at the House of Literature in Bergen.