Hjem

Forskningsgruppe for kulturelt mangfold i samfunn og arbeidsliv

Hovedinnhold

Kontaktinformasjon

Leder

Professor Gro Mjeldheim Sandal, Institutt for samfunnspsykologi

Kontakt oss

Forskningsgruppe for kulturelt mangfold i samfunn og arbeidsliv
Institutt for samfunnspsykologi
Christiesgt. 12
5015 Bergen

Telefon: 55 58 31 90
E-post: post@psysp.uib.no

Følg oss på Facebook

Forskningsgruppen ”Society and Workplace Diversity” er en enhet ved Det Psykologiske Fakultet ved Universitetet i Bergen. Gjennom våre prosjekter tar vi sikte på å tilføre ny kunnskap om konsekvenser og utfordringer knyttet til kulturelt mangfold i samfunn og arbeidsliv og som samtidig kan ha en praktisk nytteverdi for brukere. Innenfor dette feltet er gruppen involvert i prosjekter som fokuserer på bl.a.:

 

- Rekruttering i flerkulturelle søkergrupper

- Konsekvenser av kulturelt/etnisk mangfold i team

- Ledelse i multikulturelle sammenhenger

- Møte mellom etniske grupper i samfunnet

- Ulike innvadrergruppers tilpasning til det norske samfunnet

- Flyktninger, mental helse og offentlige helsetjenester

- Tverrkulturelle studier av samfunnsengasjement og politisk engasjement

- Faktorer som driver og opprettholder farlig utvandring fra Afrika

 

Norges Forskningsråd finansierer deler av gruppens virksomhet. Flere av prosjektene gjennomføres på oppdrag fra internasjonale organisasjoner, bl.a. European Space Agency (ESA). Forskningsgruppen har et omfattende internasjonalt nettverk av samarbeidspartnere fra store deler av verden som bidrar aktivt i mange av våre prosjekter.

Ny doktorgrad
Tonje Fyhn

Kunngjøring av ny doktorgrad

Tonje Fyhn har disputert med sin avhandling "Barriers and facilitators to increasing work participation among people with moderate to severe mental illness". Vi gratulerer med fullført doktorgrad!

Publikasjon
COVID-19 outbreak

COVID-19 and psychological distress in Norway: the role of trust in the healthcare system

This study aims to examine groups at risk for psychological distress in connection with the COVID-19 outbreak, and the role of trust in the healthcare system as a possible moderator.