Hjem
Forskningsgruppe for kulturelt mangfold i samfunn og arbeidsliv

Hovedinnhold

I samarbeid med forskere ved Politihøgskolen forsker vi på mangfold blant ansatte i Politi- og lensmannsetaten.  Økt mangfold blant de ansatte, et inkluderende arbeidsmiljø og like karrieremuligheter er blant målene i Politi- og lensmannsetatens mangfoldsarbeid. Vi ønsker å undersøke hvordan ansatte i politiet opplever sitt arbeidsmiljø og sine karrieremuligheter. Vi er også interessert i å undersøke om det finnes systematiske forskjeller mellom ulike grupper av ansatte i hvordan arbeidsmiljø og karriereveier erfares. I dette prosjektet har vi en bred tilnærming til mangfold, og fokuserer både på kjønn, seksuell orientering, betydningen av innvandringsbakgrunn m.m. Høsten 2016/våren 2017 svarte om lag 3000 politiansatte på spørsmål om mangfold, arbeidsmiljø og karriereveier i et omfattende spørreskjema. Nå skal vi i gang med å analysere svarene deres.