Hjem
Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

Utvikling av skala som kartlegger konsekvenser av skiftarbeid

Hovedinnhold

Skift- og nattarbeid er assosiert med en rekke ulike helseplager. Det er imidlertid ikke utviklet et enhetlig måleinstrument som samlet tapper info om slike plager. Basert på kvalitative intervjuer med sykepleiere og en litteraturgjennomgang vil det utvikles et måleinstrument som tapper info om slike plager. Prosjektet tar sikte på å undersøke de psykometriske egenskapene til dette instrumentet.