Hjem
Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

Hovedinnhold

Prosjektet er basert på en større longitudinell studie av studenter i Bergen, med særlig fokus på rusproblematikk og helse. Fra runde 2 er det lagt inn spørsmål om søvnvaner og søvnproblem. Det er også gitt tillatelse til å hente inn karakterdata fra de respektive utdanningsinstitusjonene samt å kople data til reseptregisteret.