Hjem
Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

Hovedinnhold

Prosjektet tar sikte på å undersøke om lyseksponering via takmontert LED-belysning kan forbedre søvn, døgnrytme og atferdsproblemer blant demente på sykehjem. Dem. light er basert på et randomisert kontrollert design. Studiet er registrert i clinical trials. NCT 03357328

Publikasjoner:

Hjetland, G. J., Pallesen, S., Thun, E., Kolberg, E., Nordhus, I. H., & Flo, E. (2020). Light interventions and sleep, circadian, behavioral, and psychological disturbances in dementia: A systematic review of methods and outcomes. Sleep Medicine Reviews, 101310. The article is available in the main thesis. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2020.101310

Hjetland, G. J., Nordhus, I. H., Pallesen, S., Cummings, J., Tractenberg, R. E., Thun, E., Kolberg, E., Flo, E. (2020). An actigraphy-based validation study of the Sleep Disorder Inventory in the nursing home. Frontiers in Psychiatry, 11, 173. The article is available in the main thesis. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00173