Hjem
Bergen Søvn og Kronobiologinettverk
Effekten av blåblokkert lysmiljø under kvelds og nattskift hos sykehusansatte

Effekten av blåblokkert lysmiljø under kvelds og nattskift hos sykehusansatte

Hovedinnhold

De siste årene har det kommet ny kunnskap om betydningen lys og mørke har for søvn og helse hos skiftarbeidere. Spesielt har det blitt vist at blått lys på kvelden og natten kan forskyve døgnrytmen og gjøre skiftarbeidere mer våkne, mens det å blokkere blått lys på kvelden kan hjelpe med å holde døgnrytmen stabil og bedre søvnen og den mentale helsen til skiftarbeidere. I dette prosjektet vil vi

bruke en lysteknologi hvor man kan justere fargen på lyset i løpet av døgnet. Dermed kan man lage et lysmiljø hvor det ikke er blått lys på kvelden og natten, mens det er vanlig lys resten av døgnet. Hovedmålet er å undersøke hvilken effekt dette har på søvnen og funksjonen til skiftarbeidere. Vi vil undersøke dette i en studie på St. Olavs Hospital, Østmarka der 106 skiftarbeidere vil jobbe seks uker med blåblokkert lys på kvelden og natten (normalt lys resten av dagen), og seks uker i vanlig lys hele døgnet.