Hjem
Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

Skiftarbeid og søvn

Bjorvatn B. Skiftarbeid og søvn. Slik mestrer du nattarbeid og uregelmessig arbeidstid. Fagbokforlaget 2019, 174 sider. ISBN: 978-82-450-2523-1.

Skiftarebeid og søvn
Foto/ill.:
Fagbokforlaget