Hjem
Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

Obstruktiv søvnapné: komorbiditet, behandlingsresultater med CPAP og påvirkning av inflammatoriske og metabolske biomarkører.

Hovedinnhold

Dette prosjektet benytter data fra Søvnregisteret ved Haukeland universitetssjukehus, og omfatter pasienter henvist for mistanke om obstruktiv søvnapné (OSA). I tillegg til objektiv søvnregistrering med polygrafi fyller pasientene ut et spørreskjema som inneholder spørsmål om andre søvnsykdommer og komorbide lidelser som angst og depresjon. Det tas blodprøver av pasientene, der det blant annet måles blodprosent, kolesterol, langtidsblodsukker og CRP. Søvnregisteret inneholder også oppfølgingsdata etter behandling med CPAP.

Formålet med prosjektet er å kartlegge sammenhengen mellom OSA og ulike komorbiditeter, samt å undersøke behandlingseffekter av CPAP. I tillegg vil vi analysere blodprøver for å se på sammenhenger mellom OSA, lavgradig inflammasjon og metabolske forstyrrelser.

Forskningsprosjektet har så langt resultert i tre publikasjoner:

  1. Lundetræ RS, Saxvig IW, Pallesen S, Aurlien H, Lehmann S, Bjorvatn B. Prevalence of Parasomnias in Patients With Obstructive Sleep Apnea. A Registry-Based Cross-Sectional Study. Front Psychol. 2018 Jul 5;9:1140.. PMID: 30026716
  2. Lundetræ RS, Saxvig IW, Lehmann S, Bjorvatn B. Effect of continuous positive airway pressure on symptoms of anxiety and depression in patients with obstructive sleep apnea. Sleep Breath. 2021 Sep;25(3):1277-1283. PMID: 33098538
  3. Lundetræ RS, Saxvig IW, Aurlien H, Lehmann S, Bjorvatn B. Effect of Continuous Positive Airway Pressure on Symptoms and Prevalence of Insomnia in Patients With Obstructive Sleep Apnea: A Longitudinal Study. Front Psychol. 2021 Jul 22;12:691495. PMID: 34367017