Hjem

Forskergruppe for statsrett, folkerett og internasjonale menneskerettigheter

Fagområde og aktivitetar

Leiar av forskargruppa er professor Eirik Holmøyvik og fyrsteamanuensis Knut Einar Skodvin. Gruppa er sett saman av personar som arbeider med fagområda statsrett, folkerett og internasjonale menneskerettar. Sidan desse fagområda ofte er tett knytt til andre disiplinar som strafferett, straffeprosess og forvaltningsrett, har forskargruppa òg personar med fagleg tyngdepunkt i desse disiplinane.

Forskargruppa fungerer som eit forum for fagleg meiningsutveksling og utvikling. Den arrangerer regelmessig seminar om pågåande forskingsprosjekt og aktuelle emne innanfor fagområdet.

Grunnlovsjubileum 2014

Fram mot 2014 vil forskargruppa vere sentral i fakultetets grunnlovssatsing. Fleire av medlemmene i forskargruppa leiar Forskingsrådsfinansierte prosjekt i samband med grunnlovsjubileet.

Grunnlovssatsinga ved fakultetet fram mot 2014

NY BOK:
bilde av hender

Å straffe dei mange skuldige

Dei største brotsverka har alltid mange medskuldige. Korleis kan dei rettsleg stillast til ansvar? Dette er kjernespørsmålet i boka «A Theory of Punishable Participation in Universal Crimes», skriven av jussprofessor Terje Einarsen.

Nyhet
Eidsvold 1814 av Oscar Wergeland

Ny grunnlovsbok av Eirik Holmøyvik

Eirik Holmøyvik (red.) har publisert boka «Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814–2014”.

grunnloven

Grunnlova og menneskerettane

Den største grunnlovsendringa etter 1814 er rett rundt hjørnet – utan debatt. Har vi det så godt her i Noreg at vi ikkje lenger ser verdien av å ha ei Grunnlov?

nyhet fra på høyden

Den vanskelige overgangen

Siden 1970-tallet har det vært krig i Afghanistan. Med invasjonen i 2001 kom "freden", men fortsatt har det ikke vært noe oppgjør med de mange krigsforbrytelsene. Det trengs, mener Elizabeth Baumann.

Grunnloven under lupen

Grunnloven skal på agendaen, og i tiden fram mot 2014 legges det opp til mye aktivitet rundt grunnlovsforskningen ved Det juridiske fakultet.

Maja Janmyr

Flyktningar utan rettstryggleik

Verken stat eller internasjonale organisasjonar vil ta det fulle ansvaret for sivile i flyktningeleirar. Resultatet er at dei sit att utan rettstryggleik.

– Flyktningane i dei interne leirane nord i Uganda har levd under konstante åtak frå alle kantar. Dei sat fast i ei felle, seier Maja Janmyr, stipendiat ved Det juridiske fakultet, UiB.

Les heile artikkelen